ΑΚΡΩΤΗΡΙ LOUNGE

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:  068883603000

Επωνυμία:  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ.ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Διακριτικοί Τίτλοι: ΑΚΡΩΤΗΡΙ LOUNGE

ΑΦΜ:999955580

Διεύθυνση Επιχείρησης

Νομός: ΑΘΗΝΩΝ

Δήμος : ΑΛΙΜΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη: ΑΛΙΜΟΣ

Οδός:  ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5

Τ.Κ.  17455

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018