ΝΤ ΑΝΤΖΕΛΟ ΜΥΚΟΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 149271338000
Επωνυμία : ΝΤ ΑΝΤΖΕΛΟ ΜΥΚΟΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικοί Τίτλοι : D ANGELO
ΑΦΜ : 801107546


Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός : ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δήμος : ΜΥΚΟΝΟΥ / ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Πόλη : ΜΥΚΟΝΟΣ
Περιοχή : ΝΙΟΧΩΡΙ, Τ.Κ.84600

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019