ΔΕΜΟΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ  : 147664007000
Επωνυμία : ΔΕΜΟΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΑΦΜ : 801042120

Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός : ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος : ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη : ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οδός : ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ , Αριθμός 42 , Τ.Κ. 18532
Στοιχεια Δημοσιοτητας

OIKONOMIKΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018