Ν ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ :069538603000
Επωνυμία : Ν ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ
Διακριτικοί Τίτλοι : KINGS ΚΙΝΓΚΣ ΕΠΕ
ΑΦΜ:998889733

Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός :ΑΘΗΝΩΝ
Δήμος :ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Οδός :ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ
Αριθμός : 105 , Τ.Κ. 17676

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017