ΣΤΑΝΙΓΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:  136915501000

Επωνυμία:  ΣΤΑΝΙΓΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι: ΣΤΑΝΙΓΚΑ ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800695514

Διεύθυνση Επιχείρησης

Νομός: ΑΤΤΙΚΗΣ

Δήμος : ΑΛΙΜΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Οδός: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 9

Τ.Κ.  10673

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018