ΣΤΑΡΟΥΝΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 136918401000

Επωνυμία : ΣΤΑΡΟΥΝΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι : ΣΤΑΡΟΥΝΙ ΙΚΕ

ΑΦΜ : 800695587

Διεύθυνση Επιχείρησης

Νομός: ΑΤΤΙΚΗΣ

Δήμος :ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Οδός:  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 9 , Τ.Κ.  10673

(ΕΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α/Α 1)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018