ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ TERRASEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 144528738000
Επωνυμία: ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ TERRASEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικοί Τίτλοι: ΜΙΚΡΑ ΘΗΡΑ
ΑΦΜ:800902292

Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός: ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δήμος : ΘΗΡΑΣ / ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Πόλη: ΘΗΡΑ
Περιοχή: ΟΙΑ -ΘΗΡΑΣΙΑ
Οδός:  ΜΑΝΩΛΑΣ
Αριθμός: 0
Τ.Κ.: 84702

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017