ΜΟΥΣΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΓΕΛΙΑ-ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ  :  119574903000
Επωνυμία :  ΜΟΥΣΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΓΕΛΙΑ-ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικοί Τίτλοι :  ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΚΙ Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ :  997546610


Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός :  ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος :  ΑΛΙΜΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη :  ΚΑΛΑΜΑΚΙ
Οδός :  ΙΩΝΙΑΣ  103 , Τ.Κ. 17456

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017