ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ  :  127237003000
Επωνυμία :  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικοί Τίτλοι :  ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΚΙ Μ.Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ :  997547237


Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός :  ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος :  ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη :  ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περιοχή :  ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οδός :  ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38 , 17341

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017