Εστιατόρια –Ζαχαροπλαστεία ΔΙΟΝΥΣΟΣ- ΖΩΝΑΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ EΤAIPEIA

ΑρΓεΜΗ 122044101000
Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΜ Υ. Γ.Ε.ΜΗ. 255298
ΑΦΜ 998179169
Αρ. ΜΑΕ 65698/01ΝΤ/Β/08/89
Επωνυμία Εστιατόρια –Ζαχαροπλαστεία ΔΙΟΝΥΣΟΣ- ΖΩΝΑΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ EΤAIPEIA
Νομική Μορφή ΑΕ
Διεύθυνση ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΓΚΆΛΛΙ 43
ΤΚ 11742
Περιοχή
Πόλη ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016