ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΠΑΔΕΚΑ ΙΚΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 133112901000
Επωνυμία : ΤΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΑΔΕΚΑ ΙΚΕ
ΑΦΜ : 800632158
Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός : ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος : ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Οδός : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 8 , Τ.Κ. 10671

ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019