ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΒΑΛΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 146835901000
Επωνυμία : ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΒΑΛΕΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικοί Τίτλοι : YACHTING VALEMA SINGLE MEMBER P.C.
ΑΦΜ : 801007861

Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός : ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος : ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη : ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Οδός : ΑΤΛΑΝΤΟΣ 9
Τ.Κ. : 17561

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018